Form result

Open menu

News

Reviews of our publications, event announcements and much more

Румыния и Финляндия: от Антибольшевистских войн к флангам Санитарного Кордона (1918–1920). Дмитро Бондаренко

Румыния и Финляндия: от Антибольшевистских войн к флангам Санитарного Кордона (1918–1920). Дмитро Бондаренко

16 January 2022 in 23:06

В результате Первой мировой войны и распада Российской и Австро-Венгерской империй изменилась геополитическая ситуация в Центральной и Восточной Европе: с одной стороны, сформировались новые национальные государства на территории бывших империй и усилилась борьба за национальное объединение, а с другой стороны, возникла новая угроза мировому порядку в лице большевизма.

Примусові заходи медичного характеру за кримінальним законодавством України. А. Я. Берш

Примусові заходи медичного характеру за кримінальним законодавством України. А. Я. Берш

6 February 2022 in 22:18

Монографію присвячено інституту примусових заходів медичного характеру у вітчизняному кримінальному праві. Висвітлено історію розвитку цього інституту на теренах України. Визначено поняття та правову природу примусових заходів медичного характеру, виокремлено їх характерні ознаки.

Климат Одессы: Справочник для любознательных. В. Н. Большаков

Климат Одессы: Справочник для любознательных. В. Н. Большаков

6 February 2022 in 22:43

Из множества метеорологических параметров, которыми описывают погоду и климат, людей более всего интересуют температура воздуха и атмосферные осадки, а в приморских городах, к которым относится благословенная Одесса, еще и температура воды в море.

Прогулки по клавишам: сочинения для фортепиано: в 3 вып. Вып. 1. Павел Захаров

Прогулки по клавишам: сочинения для фортепиано: в 3 вып. Вып. 1. Павел Захаров

6 February 2022 in 22:55

Главная цель сборника – вовлечение в мир музыки, воспитание хорошего вкуса, расширение и обогащение репертуара и знакомство с произведениями современного украинского композитора.

Прогулки по клавишам: сочинения для фортепиано: в 3 вып. Вып. 2. Павел Захаров

Прогулки по клавишам: сочинения для фортепиано: в 3 вып. Вып. 2. Павел Захаров

6 February 2022 in 23:03

Главная цель сборника – вовлечение в мир музыки, воспитание хорошего вкуса, расширение и обогащение репертуара и знакомство с произведениями современного украинского композитора.

Шукати свій материк: З літературних студій 1968–2020 років. Богдан Сушинський

Шукати свій материк: З літературних студій 1968–2020 років. Богдан Сушинський

6 February 2022 in 23:13

Нове зібрання статей відомого письменника, журналіста, громадського діяча, академіка Богдана Івановича Сушинського — це панорама культурно-мистецького життя нашого краю і України впродовж багатьох років. Вдячний читач подивується глибоким знанням автора в таємничій царині психології творчості, порадіє оригінальності думки, артистичності оповіді.

Натхнення: вірші. Сергій Дембицький

Натхнення: вірші. Сергій Дембицький

6 February 2022 in 23:23

«Натхнення» – перша збірка поезій, як він сам про себе каже: «вдумливого електрика», Сергія Дембицького з міста Ананьєва. У цьому томику ви знайдете його натхненне слово, його роздуми про радощі й сум життя, про Всесвіт та любов.

Гурт української народної пісні «Чисті джерела». Р. Ф. Димовський, А. К. Димовська

Гурт української народної пісні «Чисті джерела». Р. Ф. Димовський, А. К. Димовська

6 February 2022 in 23:31

Історія гурту української народної пісні «Чисті джерела» пов’язана з розвитком усього вокально-хорового мистецтва України. Колектив було створено наприкінці минулого століття, і ось уже кілька десятиліть він є візитівкою Балтського педагогічного фахового коледжу, простором збереження української національної культури, плекання традицій народного співу та виконавської майстерності диригентів і співаків.

Хімія перехідних елементів. Т. В. Кокшарова

Хімія перехідних елементів. Т. В. Кокшарова

6 February 2022 in 23:36

Лекції з хімії перехідних елементів для студентів спеціальності 102 «Хімія» денної та заочної форм навчання містять матеріал, що дозволить підготувати майбутніх фахівців з хімії першого освітнього рівня закладів вищої освіти, про елементи IIIB–VB груп Періодичної системи та загальну характеристику d-елементів.

Погромы: неудобная правда. 1917–1921: документальная повесть. Надя Липес

Погромы: неудобная правда. 1917–1921: документальная повесть. Надя Липес

6 February 2022 in 23:41

Эта книга, к написанию которой автор шла 7 лет, является или прямым цитированием документов, хранящихся в Киевском областном архиве, или близким к цитированию пересказом. Между цитат автор пытается объяснить причины возникновения антисемитизма в целом и на отдельно взятой территории в частности.