Form result

Відкрити меню

Флуктуаційна теорія ©онета. Валентин Осінь


Флуктуаційна теорія ©онета. Валентин Осінь

Флуктуаційна теорія ©онета (Повчання по ©онету) ▫ ©онетний атлас: монографія / Валентин Осінь (В. Ф. Погорєлов). - Вид. 7-ме, з невелик. уточн., остаточне - Одеса: Астропринт, 2022. - 224 с. ISBN 978-966-927-855-5

Монографія є черговим (7-м) з невеликими уточненнями остаточним перевиданням Флуктуаційної теорії Сонета як Повчання про Сонет. В теорії запропоновані нові поняття, такі як Ідеальний Сонет, Канонічне Розширення, змістовна цезура, вірш у сонетній формі з флуктуаціями та ін., надані визначення їм і Канонічному Сонету. Розроблено типологізацію світової сонетної множини у вигляді семи типів сонетних форм з відповідними визначеннями, а також типи і види структур сонетної діалектики.

Розглянуто подальший розвиток і практичне застосування теорії як продовження типологізації у вигляді класифікації існуючої сонетної множини аж до індексації кожного окремого вірша, для чого введено поняття Сонетний Атлас і надано йому визначення, а також запропоновані його структура та індексація у трьох варіантах. Наведено приклади Сонетних Атласів з десятковою та змішаною індексацією для тридцяти шести авторських віршів у сонетній формі (двох груп і загальної), які включено до цієї книги.

Ф-теорія Сонета призначена для дослідників і аматорів сонетного жанру (філологів, сонетологів, сонетистів, викладачів та студентів).

Зацікавила книга? Ви можете замовити цю та інші книги перейшовши за посиланням

88

Коментарі


Коментарів поки немає

Написати коментар


*Всі поля обов'язкові до заповнення

*Ваша електронна адреса не буде викладена у відкритий доступ