Form result

Відкрити меню

Слов’янська філологія у сучасному світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Слов’янські читання»


Слов’янська філологія у сучасному світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Слов’янські читання»

Слов’янська філологія у сучасному світі : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Слов’янські читання» (24–25 травня 2021 р., м. Одеса) / ред. кол.: О. А. Войцева (гол. ред.), О. В. Яковлєва (гол. ред.), Є. М. Степанов [та ін.]; наук. ред.: О. А. Войцева, О. В. Яковлєва; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса: Астропринт, 2021. — 124 с. — ISBN 978–966–927–776–3.

Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Сло­в’ян­ські читання» містить матеріали, що стосуються актуальних питань славістики, зокрема історії та сучасного стану слов’янських мов і літератур, стилістики, культури та фольклору, проблем міжкультурної комунікації, перекладу й методики викладання слов’янських мов.

Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціалізацій, а також для широкого кола читачів.

Зацікавила книга? Ви можете замовити цю та інші книги перейшовши за посиланням

151

Коментарі


Коментарів поки немає

Написати коментар


*Всі поля обов'язкові до заповнення

*Ваша електронна адреса не буде викладена у відкритий доступ