Form result

Відкрити меню

Моделі технічного обслуговування автотранспортних засобів. Усов А. В., Куніцин М. В., Теплечук А. М.


Моделі технічного обслуговування автотранспортних засобів. Усов А. В., Куніцин М. В., Теплечук А. М.

В навчальному посібнику розглянуті ймовірнісно-статистичні методи моделювання технічного обслуговування автотранспортних засобів як один з найважливіших напрямків прикладної науки. Посібник містить теоретичні основи ймовірнісно-статистичних методів, які є необхідною умовою для побудови ефективних моделей технічних засобів транспортування. Надійність та час безвідмовної експлуатації автотранспортних засобів досліджуються моделями і методами прогнозування часових рядів та кореляційно-регресійним аналізом. Моделювання роботи рухомого складу з використанням марковських випадкових процесів на стадії прогнозування роботи автомобіля розглядається як у стані експлуатації, так і у станах простоїв, в залежності від причин. Використано граф станів експлуатації автотранспортних засобів.

Посібник розрахований на магістрів, аспірантів PhD, технічних і наукових працівників.

Зацікавила книга? Ви можете замовити цю та інші книги перейшовши за посиланням

176

Коментарі


Коментарів поки немає

Написати коментар


*Всі поля обов'язкові до заповнення

*Ваша електронна адреса не буде викладена у відкритий доступ