Form result

Відкрити меню

Приклади розрахунку сталевих конструкцій: навчальний посібник. Гілодо О. Ю.


Приклади розрахунку сталевих конструкцій: навчальний посібник. Гілодо О. Ю.

Засвоєння спеціальних дисциплін не можливе без отримання практичних навичок з розрахунку будівельних конструкцій. Для набуття кваліфікації велике значення мають знання з проектування. Досвід викладання і проектування сталевих конструкцій показав, що для успішного засвоєння навчальної програми і придбання компетентностей фахівця студентам необхідно поряд з теоретичним курсом детально розглядати і практичний. Методичною основою такого курсу є комплекс розглянутих прикладів розрахунку сталевих конструкцій і завдання для самостійної роботи. У навчальному посібнику викладено основні положення з теорії, які необхідні для розуміння принципів роботи сталевих конструкцій, і наведено приклади їх розрахунку. Розрахункові формули мають посилання на сучасні норми. У кожному розділі викладаються методи розрахунку і конструктивні вимоги. Наведені приклади з розрахунку прокатних і складених балок, суцільних і наскрізних колон, їх оголовків і баз, вузлів сполучення балок і колон, зварних і болтових з’єднань сталевих конструкцій. У додатках містяться сортамент і довідкові дані, необхідні для проектування.

Посібник призначений для використання як під час практичних занять, так і в курсовому і дипломному проектуванні для бакалаврів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».

Зацікавила книга? Ви можете замовити цю та інші книги перейшовши за посиланням

475

Коментарі


Администратор

15 Серпня 2021 в 23:27

Тестовый комментарий

0 0

Написати коментар


*Всі поля обов'язкові до заповнення

*Ваша електронна адреса не буде викладена у відкритий доступ