Відкрити меню

Інформація для авторів

Необхідна інформація для того, щоб видати у нас книгу

Вимоги до подачі матеріалів: текст

Якщо ви не маєте можливості самостійно зробити комп’ютерне складання тексту книги, ви можете представити до видавництва рукопис.

Матеріали необхідно подати у тому порядку, який визначено змістом.

Якщо ви передаєте у видавництво текст, складений на комп’ютері, то він повинен відповідати таким вимогам

Авторський текст

Потрібно скласти у програмі Word і передати на верстку.

Потрібно зробити необхідне вам виділення тексту (курсив, напівжирний, курсив + напівжирний), акцентування, рубрикацію, додати епіграфи, додаткові тексти, переліки, врізання, визначити місце ілюстрацій.

Якщо необхідне кольорове кодування, то необхідно змінити колір самого тексту (шрифту), не «піднімати» його за допомогою маркера.

Таблиці складаються без «розфарбовування».

Можливості Word

У програмі Word є можливість розміщувати текст в окремих фреймах (рамках). Наприклад, щоб позначити врізання. Будь ласка, не використовуйте їх. При завантаженні тексту до програми верстки ці фрейми зникають. Відновлення можливе, але на це витрачається час.

Якщо ви робите в Word не ескіз макету, а складаєте текст для книги, то чим простіше оформлення, тим краще.

Пробіли

подвійні пробіли неприпустимі;

пробіли (апроші) між словами повинні бути розподілені рівномірно, особливо на одному розвороті;

текст не повинен бути в одному абзаці сильно стиснутий, а в іншому розряджений

Переноси

для книжкової верстки кількість переносів, що йдуть підряд не більше 3-4;

програма верстки робить безпомилкову розстановку переносів;

переноси з розвороту на розворот неприпустимі (з непарної на парну сторінку);

не потрібно ставити переноси вручну за допомогою символу «дефіс», тому що при верстанні внаслідок перекомпонування тексту дефіси зберігаються, і всіх їх до-ве-деть-ся від-ловлю-ва-ти ко-рек-то-ру.

Тире і дефіс

у складних словах, при нарощенні закінчень ставиться дефіс. Наприклад, жовто-зелений, 2-й;

у реченні між головними членами ставиться довге тире (з пробілами з обох боків) — Alt + 0151. Наприклад, Київ — столиця України;

для позначення діапазону цифр, телефонних номерів застосовується коротке тире (без пробілів) — Alt + 0150. Наприклад, 2018–2019 навчальний рік;

тире неможна залишати на початку рядка, крім діалогів і переліків.

Ініціали>

однобуквені приводи та спілки повинні бути «прибиті» до слова, т. е. в кінці рядка їх залишати не можна;

ініціали складають з одинарним пробілом між буквами, бажано, перед прізвищем і на одному рядку з прізвищем.

прив'язка фіксованим пропуском ініціалів до прізвища, од. вимірювання до цифри, прийменників, спілок до слова тощо. робиться тільки в процесі верстки і в самій програмі верстки. В Word це робити марно.

Наголоси

Правильне і швидке встановлення наголосів у програмі Word

після наголошеної букви наберіть 0301 і одразу натисніть сполучення клавіш ALT+x (клавіатура латиницею — буква «ікс»);

встановіть курсор після наголошеної букви і натисніть сполучення ALT+769 (цифри на цифровій клавіатурі, що розташована збоку).

Виноски

Вставка виносок необхідно робити не вручну, а виключно за допомогою програми Word

вкладка Вставка -> Посилання -> Вставить виноску

вкладка Вставка -> Посилання -> Вставити кінцеву виноску

Рядки

перша абзацний рядок не повинна залишатися останньої на сторінці, відриваючись від наступних. Виняток, але тільки в межах розвороту: тексти з великою кількістю коротких абзаців або діалогів і малоформатні видання (напр., кишенькові);

кінцева рядок абзацу (остання) не повинна переходити на наступну сторінку, відриваючись від попередніх;

останній рядок абзацу не повинні бути коротше 1,5-2 довжини абзацного відступу, визначеного для конкретної верстки;

рядки повинні бути на одній лінії на розвороті і на просвіт сторінки;

не робіть вставлення розриву рядка сполученням клавіш Shift + Enter;

новий абзац починайте тільки клавішею Enter.

Лапки

у поліграфії переважно використовуються лапки у вигляді « » (Alt + 0171 та Alt + 0187), але можливе використання лапок у вигляді “ ”. Важливо, щоб вони були однаковими в усьому тексті.

Апостроф

правильно ставити сполученням клавіш — Alt + 0146.

Авторський текст необхідно ретельно перевірити до подання на верстку

Внесення невеликої кількості виправлень після коректорської правки вважається стандартом. Внесення значних виправлень через велику кількість помилок, додавання чи видалення блоків тексту потребує доплати.

Невелику за обсягом книгу краще зберегти в одному файлі.

Якщо ви передаєте окремі файли частин або глав, то необхідно подати файл з переліком їх послідовності (змістом) або пронумерувати у назві файлу: 1ch.doc, 2ch.doc.

Збережіть файли Word з розширенням: *.doc Word 97-2003 (файли *.docx необхідно зберегти без останньої букви «х»).

Вимоги до подачі матеріалів: вірші

Особливості верстання віршів

вірші зазвичай розташовують на оптичній середині сторінки;

чотиривірші (строфи), що чергуються за допомогою відступу і без відступу, один від одного не відбиваються;

відбивка строф зазвичай здійснюється на розмір кегля шрифту;

при небажаному розриванні строф на різні сторінки відбивку зменшують на 0,5 кегля, або збільшують до 1,5 кегля;

вірші на розвороті оформлюють однаково;

вірші всередині прозового твору зазвичай відбивають від тексту одинарним міжрядковим інтервалом.

Для того щоб верстка віршів відбувалась швидше, під час складання у Word бажано

відокремлювати строфи додаванням пустого рядка, тобто клавішею Enter;

для довгих віршів, на кількох сторінках, зазначити місце переносу (якщо це має значення).

Вимоги до подачі матеріалів: файли зображень

У авторському тексті необхідно позначити місце та розмір (наприклад, на всю сторінку, на ½ сторінки, на 1/3 сторінки) ілюстрацій та/або фотографій, відповідно до задуму автора. І файли з цими ілюстраціями та/або фотографіями записати в окрему папку. Назва файлу із зображенням повинна відповідати або номеру ілюстрації в тексті, або підпису до ілюстрації в тексті.

У будь-якому випадку файли ілюстрацій та фотографій до книги передаються окремо від тексту.

Як варіант можна не заливати ілюстрації в файл з авторським текстом. В цьому випадку необхідно вказати в тексті місце, де вони повинні знаходитися і обов'язково їх розміри (напр., На всю сторінку, на 1/2 або 1/3 сторінки і т.д.).

Всі зображення повинні мати розмір 100 % і повинні бути відкадровані в розмір ілюстрації у виданні. Растрові ілюстрації (файли *.psd, *.tif) повинні мати щільність 300 dpi, та кількість пікселів (px) відповідно до розміру

А4 (210x297 mm) — 2480 х 3510 px;

A5 (148x210 mm) — 1748 x 2480 px;

A6 (105x148 mm) — 1240 x 1748 px;

A7 (74x105 mm) — 874 x 1240 px;

A8 (50x74 mm) — 591 x 874 px

Файли з дозволом *.png або *.gif — це web-формати низької якості, вони надто «легкі» для друку і використовуються лише для web-сторінок.

Ось що розуміється під стандартною підготовкою растрових зображень

щільність 260-300 ppi (bitmap - 600/1200 ppi)

розмір HxW, мм відповідно до кінцевого розміру у верстці;

кольорова модель cmyk / grayscale / bitmap

Повинні бути видалені

контури 'path', крім випадку використання контуру в якості обтравки зображення;

альфа-канали, крім Pantone (а також при використанні каналу в якості обтравки і тільки в разі цифрового друку і за погодженням з технічними вимогами обраної Вами друкарні);

глибина кольору 8 bit;

при збереженні колірний профіль не включений

підсумковий файловий формат tif, всі верстви зведені (flatten).

Ретуш та інша обробка оговорюється окремо.

Вимоги до подачі матеріалів: верстка

Якщо передбачається верстка за макетом, що розроблено раніше, наприклад, для серії видань, тоді попередню верстку засобами Adobe InDesing необхідно зібрати в одну папку: самий файл верстки, папку із шрифтами, папку із зображеннями.

За будь-якого варіанту верстки: чи за готовим шаблоном, чи при розробці нового макета необхідне його узгодження / затвердження.

1. Перед тим як розпочати верстку, ми робимо макет кількох сторінок книги (зразок, шаблон), який відправляємо вам на узгодження — файл pdf* з прикладом верстки кількох розворотів**. Текст у цьому макеті може бути з вашої книги.

*Щоб відкрити файл pdf, встановіть на своєму комп’ютері безкоштовну програму Adobe Acrobat Reader DC

**Розворот — це дві суміжні сторінки розкритої книги: ліворуч — парна, a праворуч — непарна. Композиційно розворот є одним цілим.

2. У макеті продемонстровано в натуральному розмірі принципи розміщення ключових елементів оформлення текстового блоку книги

спускові та кінцеві сторінки,

шмуцтитули частин і розділів,

глави, що йдуть у підбір або починаються з нової сторінки,

заголовки,

епіграфи,

зноски, виноски,

примітки,

колонтитули,

колонцифри,

лапки та ін.

3. Після вашого письмового підтвердження (на електронну пошту), що доопрацювання макету більше не потрібне, ми починаємо верстати книгу.

4. Розмір сторінки. При розробці макета розмір сторінки обирають за ДСТУ 4489:2005 «Видання книжкові та журнальні», який визначає обрізний формат видання, розміри полів і сторінки складання.

5. До розробки макета важливо визначити спосіб брошурування і обробки книжкового блоку.

6. Вибір шрифту. За технічними вимогами типографій в макетах книг та в іншій поліграфічній продукції неможна використовувати системні шрифти (Arial, Times New Roman та ін.). Але для верстки створено достатньо друкарських шрифтів. Дібрати параметри шрифту: кегль (розмір), гарнітуру (накреслення групи знаків або, простіше, назва шрифту), інтерліньяж (інтервал рядків) можна, виходячи з ваших уподобань, стандартів та виду видання (літературно-художнє, наукове тощо).

7. Як будуть виглядати на папері сторінки книг, шрифт тощо?

Роздрукуйте відправлений вам pdf-файл за зразками верстки на звичайному принтері, обов’язково за умови дотримання 100 % масштабу, і оберіть те, що вам підходить.

Поставтеся відповідально до затвердження (узгодження) макету, тому що перероблення оформлення, після верстки всієї книги, може бути проблемним.

Формати

Розмір аркуша типографського паперу, мм Частка аркуша Умовне позначення Розмір, мм максимальний Розмір, мм мінімальний
600 x 900 1 / 8 60 x 90 / 8 220 x 290 205 x 275
840 x 1080 1 / 16 84 x 108 / 16 205 x 260 192 x 255
700 x 1000 1 / 16 84 x 108 / 16 170 x 240 158 x 230
700 x 900 1 / 16 70 x 90 / 16 170 x 215 155 x 210
600 x 900 1 / 16 60 x 90 / 16 145 x 215 132 x 205
600 x 840 1 / 16 60 x 84 / 16 145 x 200 130 x 195
840 x 1080 1 / 32 84 x 108 / 32 130 x 200 123 x 192
700 x 1000 1 / 32 70 x 100 / 32 120 x 165 112 x 158
750 x 900 1 / 32 75 x 90 / 32 107 x 177 100 x 170
700 x 900 1 / 32 70 x 90 / 32 107 x 165 100 x 155
600 x 840 1 / 32 60 x 84 / 32 100 x 140 95 x 130

Формати журнальних видань

Розмір аркуша типографського паперу, мм Частка аркуша Умовне позначення Розмір, мм максимальний Розмір, мм мінімальний
600 x 840 1 / 8 60 x 84 / 8 205 x 290 200 x 285
840 x 1080 1 / 16 84 x 108 / 16 205 x 260 192 x 255
700 x 1080 1 / 16 70 x 108 / 16 170 x 260 158 x 255
700 x 1000 1 / 16 70 x 100 / 16 170 x 240 158 x 230
700 x 1000 1 / 16 60 x 90 / 16 145 x 215 132 x 205
840 x 1080 1 / 32 84 x 108 / 32 130 x 200 123 x 192
840 x 1080 1 / 32 70 x 108 / 32 130 x 165 125 x 165

Формат видання — це розмір сторінки видання після обрізки блокапо ширині і довжині.

Формат видання позначаєтьяс не у вигляді точних розмірів у міліметрах, а часткою аркуша другарського паперу, що використовується для друку.

В Україні вимоги до форматів книжкових і жупрнальних видань викладено у ДСТУ 4489:2004. Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів, чинний від 2006-01-01.

Авторський знак

Авторський знак — це умовне позначення першого слова, зякого починається перший елемент бібліографічного опису. Він складається з початкової букви цього слова і числа, що відповідає сполученню перших двох, а часом і трьох-чотирьох букв цього слова.

Які саме цифри потрібні у кожному випадку, допомагає визначити таблиця авторських знаків. За допомогою таблиці для кирилиці можна присвоювати як двійкові, так і трійкові числа авторського знаку.

Авторський знак є обов’язковим елементом оформлення книги і розміщується на звороті титульного аркуша видання.

Видавництво «Астропринт» надає послуги з оформлення цього знаку в книгах наших авторів.

УДК

УДК - індекс Універсальної десяткової класифікації.

Ця класифікація є основою систематизації накопичених людством знань в бібліотеках, базах даних і інших сховищах інформації. УДК прийнятий для індексування науково-технічних документів в більшості країн світу. В Україні УДК є обов'язковим реквізитом всієї книжкової продукції та інформації з природничих і технічних наук.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) створена на початку XX століття бельгійськими бібліографами Полем Отле (Otlet) і Анрі Лафонтен (Lafontaine). За основу була взята Десяткова класифікація, розроблена американським бібліографом Мелвілл Дьюї (Dewey) для Бібліотеки Конгресу США в 1876 році. М. Дьюї безкорисливо надав П. Отле і А. Лафонтену права по використанню і модифікації своєї системи для створення всеосяжного каталогу опублікованих знань. Протягом довгих років ця робота велася в рамках Міжнародної федерації з інформації та документації. Перше видання повних таблиць УДК було опубліковано французькою мовою в 1905 р Структура УДК з плином часу відхилилася від вихідної схеми М. Дьюї, але в ряді розділів індекси класів цих систем майже збігаються.

Центральною частиною УДК є основні таблиці, що охоплюють всю сукупність знань і побудовані за ієрархічним принципом поділу від загального до конкретного з використанням цифрового десяткового коду. Простіше кажучи, за індексом УДК можна визначити, до якої тематики і виду літератури можна віднести книгу, не читаючи її. Роботи без цього класифікатора навіть не розглядаються при реєстрації в глобальних базах даних.

Індекс УДК - обов'язковий елемент вихідних відомостей видання.

Видавництво «Астропринт» надає послуги з оформлення індексу УДК для книг наших авторів.

ISBN

ISBN — це міжнародний номер паперової чи електронної книги. Міжнародний стандартний номер книги слід розміщувати в нижньому лівому кутку звороту титульного аркуша книги. Стандарт номера було розроблено у Великобританії у 1966 році. У нашій країні міжнародні стандартні номери книг розраховує і надає видавцям Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова», що виконує функції Національного агентства ISBN. Видавництво «Астропринт» зареєстроване в базі Національного агенства ISBN України і має свій власний ідентифікатор, який входить до складу ISBN.

Чому важливо оформити ISBN?

Він дозволяє внести Вашу книгу в загальну світову базу творів, що робить його офіційним виданням, полегшить його пошуки продавцям, бібліотекарям, читачам. Обов'язковою наявність цього номера є і для реалізації в торговельній мережі.

Є випадки, коли в цьому номері немає необхідності. Основні критерії: кінцева аудиторія книги і спосіб її поширення. Наприклад, Ви вирішили написати свої мемуари, вірші, оповідання, але призначені вони тільки для кола родичів і близьких людей.

При присвоєнні виданню номера ISBN обов'язковим є розсилка контрольних примірників згідно з Реєстром обов'язкової розсилки України. Ознайомитися з реєстром можна нижче

ISBN складається з 13 цифр. До 2007 року номер складався з 10 цифр, але потім був введений новий стандарт, який застосовується і сьогодні. Формується номер наступним чином

Префікс 978 (введений з 2007 року)

Код країни (для України це 966)

Код видавництва (для видавництва «Астропринт» це 927)

Порядковий номер книги в цьому видавництві

Контрольна цифра (розраховується за спеціальною формулою і потрібна, щоб перевірити правильність номера і знизити число помилок при його обробці)

Для кожної книги необхідний унікальний номер. Наприклад, для електронної та паперової версії одного і того ж твору будуть потрібні різні номери. Якщо видання багатотомне, то номер ISBN присвоюється багатотомного видання в цілому і кожного тому окремо.

Якщо книга вийшла повторно після змін або це перевидання, їй також необхідний новий номер ISBN. Причому зовсім неважливо, чого торкнулися зміни, тексту або оформлення, і наскільки ці зміни серйозні

Номер ISBN не присвоюється наступним виданням

періодичні видання (журнали, газети, нумеровані щорічники) - їм присвоюють особливий «серійний» номер - ISSN

конспекти лекцій, навчальні програми та плани, видання в картковій формі

картографічні видання (крім атласів)

автореферати дисертацій

изовидання

Нотним виданням присвоюється номер ISMN

Перелік нормативних документів щодо надання ISBN

ДСТУ 3814–98. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг. Чинний від 2000-01-01.

ДСТУ 4515:2006. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань. Чинний від 2007-07-01.

Реєстр обов'язкової розсилки

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 р. № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 978 (978-2003-п) від 27.06.2003, № 1479 (1479-2003-п) від 17.09.2003, № 387 (387-2004-п) від 24.03.2004, № 1128 (1128-2005-п) від 30.11.2005 видавництво «Астропринт» відбирає по 10 примірників видання: для обов’язкової розсилки відповідно Реєстру обов’язкової розсилки.

Пункти: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: розсилка залежить від тематикою видання.

Пункти: 7, 8: обов’язкові для монографій.

Кому Куди К-сть
1 Бібліотека Адміністрації Президента 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11 1
2 Верховна Рада України 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5 1
3 Кабінет Міністрів України 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 1
4 Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 03680, МСП, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 2
5 Національна парламентська бібліотека України. Відділ комплектування 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 1
6 Книжкова палата 02094, м. Київ, вул. Гагаріна, 27 1
7 Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка. Відділ комплектування 61003, м. Харків, пров. Короленка, 18
8 Львівська наукова бібліотека імені В. С. Стефаника 79000, МСП-1, м. Львів, вул. Стефаника, 2
9 Одеська державна наукова бібліотека 65026, м. Одеса, вул. Пастера, 13. 1
10 Державна науково-технічна бібліотека. Відділ Комплектування 03680, МСП, м. Київ, вул. Горького, 180
11 Державна історична бібліотека. Відділ комплектування 01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 21, кор. 24
12 Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук 03680, м. Київ-680, вул. Героїв оборони, 10
13 Державна медична бібліотека 01033, м. Київ, вул. Л. Толстого, 7
14 Державна бібліотека для дітей 03190, м. Київ, вул. Баумана, 60
15 Державна бібліотека для юнацтва 03127, м. Київ, просп. Голосіївський, 122
16 Державна науково-педагогічна бібліотека 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 9
17 Національна юридична бібліотека 03680, МСП, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3
18 Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного 04070, м. Київ, Контрактова площа, 4
19 Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Грушевського 65045, м. Одеса, вул. Троїцька, 49/51 1

Коректурні знаки

Коректурні знаки - система умовних позначень, що застосовуються для виправлення коректурного відбитку.

Під час перевірки тексту наші коректори користуються системою коректурних знаків відповідно до ГОСТ 7.62–90. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования, введ. 01.01.91.

З основними позначеннями ви можете ознайомитись тут