Form result

Открыть меню

Энциклопедия Львовской Ставропигии. XV-XXI вв.


Энциклопедия Львовской Ставропигии. XV-XXI вв.

Первая в отечественной истории «Энциклопедия Львовской Ставропигии» Богдана Сушинского убедительно, во всей сложности исторического познания международных и межконфессиональных отношений, событий, имен и архивных документов, воспроизводит бытия стародавние Львовского Успенского братства, его школы и Ставропигийского Института, и ныне действующего наследника их славы, университета «Львовский Ставропигион».

Автор на основе архивных документов привлекает в оборот огромный объем информации, касающейся истории возникновения Львовского Успенского братства и утверждения статуса Ставропигии, его основателей, основателей, меценатов. Многие имена вводятся в историческое исследование впервые, создавая широкое полотно бытия человека в общественных отношениях.

Заинтересовала книга? Вы можете заказать эту и другие книги перейдя по ссылке

1343

Похожие новости


Шукати свій материк: З літературних студій 1968–2020 років. Богдан Сушинський

6 Февраля 2022 в 23:13

Нове зібрання статей відомого письменника, журналіста, громадського діяча, академіка Богдана Івановича Сушинського — це панорама культурно-мистецького життя нашого краю і України впродовж багатьох років. Вдячний читач подивується глибоким знанням автора в таємничій царині психології творчості, порадіє оригінальності думки, артистичності оповіді.

Енциклопедія Львівської Ставропігії: ХІІІ — початок ХХІ ст. — Друге, доповнене та уточнене видання. Сушинський Б.

4 Апреля 2021 в 21:18

Перша у вітчизняній історії «Енциклопедія Львівської Ставропігії» Богдана Сушинського переконливо, в усій складності історичного пізнання міжнародних та міжконфесійних взаємин, подій, імен та архівних документів, відтворює буття і старожитнього Львівського Успенського братства, його школи та Ставропігійського Інституту, і нині діючого спадкоємця їх слави Університету «Львівський Ставропігіон».

Комментарии


Комментариев пока нет

Написать комментарий


*Все поля обязательны к заполнению

*Ваш email-адрес не будет выложен в открытый доступ