Form result

Открыть меню

Сучасна цивілістика: тенденції розвитку права під час воєнного стану


Сучасна цивілістика: тенденції розвитку права під час воєнного стану

Сучасна цивілістика: тенденції розвитку права під час воєнного стану : матеріали XVІІ Міжнародної науково–практичної конференції (м. Одеса, 21 квітня 2023 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова ; відп. за вип. Д. О. Колодін ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса : Юридична література, 2023. — 360 с. ISBN 978—966—419—412—6

Збірник містить матеріали наукових доповідей, присвячених загальнотеоретичним, методологічним та практичним питанням цивільного та господарського права, сімейного права, цивільного та господарського процесу, тенденціям розвитку нотаріату, ІТ-права та інформаційної безпеки.

Збірник адресовано юридичній громадськості для ознайомлення з дослідженнями молодих науковців у галузі цивілістики. Він може бути корисним як для навчального процесу, так і для практичної діяльності.

Заинтересовала книга? Вы можете заказать эту и другие книги перейдя по ссылке

50

Комментарии


Комментариев пока нет

Написать комментарий


*Все поля обязательны к заполнению

*Ваш email-адрес не будет выложен в открытый доступ