Form result

Открыть меню

Кримінальне право України. Загальна частина: практичні заняття


Кримінальне право України. Загальна частина: практичні заняття

Кримінальне право України. Загальна частина : практичні заняття : навчально-методичний посібник / А. Я. Берш, В. П. Кедик, Е. Е. Кузьмін [та ін.] ; відп. ред. Н. А. Мирошниченко, Є. Л. Стрельцов ; НУ ОЮА. — Одеса : Астропринт, 2022. — 220 с. ISBN 978–966–927–873–9

Посібник охоплює всі теми, передбачені навчальним планом, із Загальної частини кримінального права. Він допоможе студентам у стислий термін за допомогою викладача та самостійно отримати знан­ня та практичні навички, які дозволять їм правильно застосовувати кримінальний закон у правоохоронній практиці та правильно кваліфікувати кримінальні правопорушення.

Призначено для студентів денної, заочної форм навчання та другої вищої освіти за спеціальністю «Право».

Заинтересовала книга? Вы можете заказать эту и другие книги перейдя по ссылке

46

Похожие новости


Кримінальне право України. Загальна частина: тексти лекцій

8 Апреля 2023 в 22:38

Тексти лекцій із Загальної частини кримінального права будуть сприяти вивченню навчального курсу, розвитку науково-практичних здібностей, набуттю здобувачами вищої освіти необхідного рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей, згідно з вимогами освітньої програми бакалавра за спеціальністю «Право».

Комментарии


Комментариев пока нет

Написать комментарий


*Все поля обязательны к заполнению

*Ваш email-адрес не будет выложен в открытый доступ