Form result

Открыть меню

Кримінальне право України. Загальна частина: тексти лекцій


Кримінальне право України. Загальна частина: тексти лекцій

Кримінальне право України : Загальна частина : тексти лекцій : навчально-методичний посібник / авт. : А. Я. Берш, В. П. Кедик, Е. Е. Кузьмін [та ін.] ; за заг. ред. Н. А. Мирошниченко, Є. Л. Стрельцова ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса : Астропрінт, 2022. — 328 с. — (Серія «Сила права * Power of Law»). ISBN 978–966–927–872–2

Тексти лекцій із Загальної частини кримінального права будуть сприяти вивченню навчального курсу, розвитку науково-практичних здібностей, набуттю здобувачами вищої освіти необхідного рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей, згідно з вимогами освітньої програми бакалавра за спеціальністю «Право». Наявність таких знань надасть змогу молодим юристам якісно працювати в органах прокуратури, судових та правоохоронних органах, органах адвокатури тощо.

Тексти лекцій розраховані для студентів денної, заочної форм навчання та другої вищої освіти за спеціальністю «Право».

Заинтересовала книга? Вы можете заказать эту и другие книги перейдя по ссылке

44

Похожие новости


Кримінальне право України. Загальна частина: практичні заняття

8 Апреля 2023 в 22:44

Посібник охоплює всі теми, передбачені навчальним планом, із Загальної частини кримінального права. Він допоможе студентам у стислий термін за допомогою викладача та самостійно отримати знан­ня та практичні навички, які дозволять їм правильно застосовувати кримінальний закон у правоохоронній практиці та правильно кваліфікувати кримінальні правопорушення.

Комментарии


Комментариев пока нет

Написать комментарий


*Все поля обязательны к заполнению

*Ваш email-адрес не будет выложен в открытый доступ