Form result

Открыть меню

Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Освітня галузь «Фізична культура». 5 клас


Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Освітня галузь «Фізична культура». 5 клас

Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм : Н74 Освітня галузь «Фізична культура». 5 клас : посібник / уклад.: Л. К. Задорожна, О. М. Дікова-Фаворська, С. О. Вишня [та ін.] ; відп. ред. О. М. Левчишена ; КЗВО «Одес. академ. неперерв. освіти Одес. обл. ради». — Одеса : Екологія, 2023. — 80 с. ISBN 978–617–7867–54–7

У посібнику зібрано теоретичні, інформаційно-аналітичні та навчально- методичні матеріали, які висвітлюють сучасні підходи, педагогічний інструментарій та оновлені форми і формати навчання, в основі яких є цінності Нової української школи. Сфокусовано увагу на трансформаційних процесах НУШ: організації інформаційно-цифрового освітнього середовища, використанні інструментарію формувального оцінювання та екологізації освітньої комунікації.

Матеріали стануть в нагоді вчителям-предметникам для впевненої професійної реалізації Державного стандарту базової середньої освіти.

Надруковано за кошти Асоціації з міжнародних питань (АМО) за підтримки програми TRANS МЗС Чехії

Укладачі:

Л. К. Задорожна, О. М. Дікова-Фаворська, С. О. Вишня, С. О. Онищук, О. С. Плешко

Рецензенти:

Н. А. Башавець, професор кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса;

В. В. Юсипенко, вчитель вищої категорії, методист Комунального закладу «Ананьївський спеціалізований ліцей спортивного профілю» Подільської ТГ Подільського району Одеської області

Рекомендовано до друку та розповсюдження мережею Інтернет вченою радою Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (протокол № 5/3 від 15.08.2022)

Відповідальний редактор:

О. М. Левчишена, кандидат історичних наук, проректор з науково-педагогічної та методичної діяльності КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської об- ласної ради»

Заинтересовала книга? Вы можете заказать эту и другие книги перейдя по ссылке

34

Похожие новости


Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Технологічна освітня галузь. 5 клас

8 Апреля 2023 в 16:14

У посібнику зібрано теоретичні, інформаційно-аналітичні та навчально- методичні матеріали, які висвітлюють сучасні підходи, педагогічний інструментарій та оновлені форми і формати навчання, в основі яких є цінності Нової української школи.

Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Мистецька освітня галузь. 5 клас

8 Апреля 2023 в 16:04

У посібнику зібрано теоретичні, інформаційно-аналітичні та навчально-методичні матеріали, які висвітлюють сучасні підходи, педагогічний інструментарій та оновлені форми і формати навчання, в основі яких є цінності Нової української школи.

Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь. 5 клас

8 Апреля 2023 в 15:52

У посібнику зібрано теоретичні, інформаційно-аналітичні та навчально-методичні матеріали, які висвітлюють сучасні підходи, педагогічний інструментарій та оновлені форми і формати навчання, в основі яких є цінності Нової української школи.

Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Мовно-літературна освітня галузь. 5 клас

8 Апреля 2023 в 15:08

У посібнику зібрано теоретичні, інформаційно-аналітичні та навчально-методичні матеріали, які висвітлюють сучасні підходи, педагогічний інструментарій та оновлені форми і формати навчання, в основі яких є цінності Нової української школи.

Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Природнича освітня галузь. 5 клас

8 Апреля 2023 в 14:45

У посібнику зібрано теоретичні, інформаційно-аналітичні та навчально-методичні матеріали, які висвітлюють сучасні підходи, педагогічний інструментарій та оновлені форми і формати навчання, в основі яких є цінності Нової української школи.

Комментарии


Комментариев пока нет

Написать комментарий


*Все поля обязательны к заполнению

*Ваш email-адрес не будет выложен в открытый доступ