Form result

Открыть меню

Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність


Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність

Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність : Пам’яті засновників музичної культурології в Україні професорів І. Ляшенка, І. Котляревського, О. Костюка присвячується : тези і матеріали Міжнародної науково-творчої конференції (7–9 травня 2022 р., м. Одеса) / ред. кол.: О. Л. Олійник, О. Л. Зосім, О. М. Маркова [та ін.] ; М-во культ. та інформ. політики України ; Одес. нац. муз. академ. ім. А. В. Нежданової ; Одес. орг. Нац. спіл. композ. України. — Одеса : Астропринт, 2022. — 312 с. ISBN 978–966–927–865–4

Заинтересовала книга? Вы можете заказать эту и другие книги перейдя по ссылке

89

Комментарии


Комментариев пока нет

Написать комментарий


*Все поля обязательны к заполнению

*Ваш email-адрес не будет выложен в открытый доступ