Form result

Открыть меню

Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невипадкові діалоги


Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невипадкові діалоги

Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невипадкові діалоги : збірник методичних матеріалів, нарисів, статей / авт. кол. : К. К. Пігров, Л. М. Бутенко, І. П. Верді [та ін.] ; упоряд. та відп. ред. Є. М. Бондар ; наук. конс. О. І. Самойленко. — Одеса : Астро­принт, 2021. — 444 с. ISBN 978–966–927–799–2

Ця книга — зустріч з досвідом засновників Одеської хорової школи, видатних пігровців, їх учнів та послідовників, котрі визначили магістральні методичні засади хорової майстерності, тенденції розвитку виконавського хорового мистецтва та хормейстерської фахової освіти в Одесі та в Україні в цілому. В основу книги покладено перевидання роботи К. К. Пігрова «Керування хором»; також до уваги пропонуються окремі методичні, науково-творчі, публіцистичні статті та есе викладачів кафедри хорового диригування ОНМА імені А. В. Нежданової, що дозволяють розглядати діяльність її представників як результат єдності всіх методичних засад, творчих підходів, педагогічних принципів в історичному процесі становлення явища «Школа».

Видання буде цікаве як професійним хормейстерам, так і тим читачам, хто цікавиться хоровою музикою, виконавським мистецтвом, творчим лідерством, музично-педагогічною діяльністю, фаховою музичною освітою, питаннями хорознавства та керування хором.

Заинтересовала книга? Вы можете заказать эту и другие книги перейдя по ссылке

136

Комментарии


Комментариев пока нет

Написать комментарий


*Все поля обязательны к заполнению

*Ваш email-адрес не будет выложен в открытый доступ