Form result

Открыть меню

Моделі технічного обслуговування автотранспортних засобів. Усов А. В., Куніцин М. В., Теплечук А. М.


Моделі технічного обслуговування автотранспортних засобів. Усов А. В., Куніцин М. В., Теплечук А. М.

В навчальному посібнику розглянуті ймовірнісно-статистичні методи моделювання технічного обслуговування автотранспортних засобів як один з найважливіших напрямків прикладної науки. Посібник містить теоретичні основи ймовірнісно-статистичних методів, які є необхідною умовою для побудови ефективних моделей технічних засобів транспортування. Надійність та час безвідмовної експлуатації автотранспортних засобів досліджуються моделями і методами прогнозування часових рядів та кореляційно-регресійним аналізом. Моделювання роботи рухомого складу з використанням марковських випадкових процесів на стадії прогнозування роботи автомобіля розглядається як у стані експлуатації, так і у станах простоїв, в залежності від причин. Використано граф станів експлуатації автотранспортних засобів.

Посібник розрахований на магістрів, аспірантів PhD, технічних і наукових працівників.

Заинтересовала книга? Вы можете заказать эту и другие книги перейдя по ссылке

11

Комментарии


Комментариев пока нет

Написать комментарий


*Все поля обязательны к заполнению

*Ваш email-адрес не будет выложен в открытый доступ