Form result

Открыть меню

История на българската литература в Бесарабия и Таврия XIX–XXI век. Налбантова Е.


История на българската литература в Бесарабия и Таврия XIX–XXI век. Налбантова Е.

Творбите на писателите от най-голямата българска историческа диаспора са важна част от физиономията на целокупната българска литература. Целта на предлаганата книга е да ги приобщи към активното познание за българското словесно наследство. Ръкописът се състои от въведение, две глави, посветени на поезията и на прозата, кратко обобщение, приложения и библиография.

Заинтересовала книга? Вы можете заказать эту и другие книги перейдя по ссылке

119

Комментарии


Комментариев пока нет

Написать комментарий


*Все поля обязательны к заполнению

*Ваш email-адрес не будет выложен в открытый доступ