Form result

Открыть меню

Основи сучасної філософії у поняттях та схемах: навчальний посібник. О. П. Пунченко, Й. Й. Дидишко


Основи сучасної філософії у поняттях та схемах: навчальний посібник. О. П. Пунченко, Й. Й. Дидишко

У навчальному посібнику запропоновано дослідницький варіант вивчення курсу «Філософія». Системно та доступно, опираючись на методологічну установку єдності почуттєвого та логічного, теоретичного та наглядного аспектів пізнання, обґрунтовано зміст основних понять та категорій лекційного курсу дисципліни, які спрямовані на формування у майбутніх спеціалістів цілісного науково-філософського світорозуміння. В тлумаченні основних понять і категорій тем лекційного курсу — проблем буття, матерії, філософської антропології, пізнання, методологічного інструментарію, цивілізаційного виміру історії людства та інших — розкривається специфіка філософського знання, його статус та призначення у житті людини та суспільства.

Підготовка цього дослідницького навчального посібника пов’я­зана з різким скороченням годин на вивчення курсу філософії.

Призначений для студентів усіх спеціальностей, а також для осіб, зацікавлених філософією.

Заинтересовала книга? Вы можете заказать эту и другие книги перейдя по ссылке

228

Комментарии


Комментариев пока нет

Написать комментарий


*Все поля обязательны к заполнению

*Ваш email-адрес не будет выложен в открытый доступ