Form result

Open menu

Рисунок живої моделі з натури


Рисунок живої моделі з натури

Рисунок живої моделі з натури : методичні вказівки з дисципліни «Рисунок 4» до практичних занять для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітнього рівня «Бакалавр» / О. Є. Білгородська, В. В. Корiньок, Р. М. Корiньок. — Одеса : Астропринт, 2023. — 44 с. ISBN 978–966–927–905–7

Методичні вказівки складаються з двох розділів — теоретичного і практичного. У методичних вказівках представлений теоретичний матеріал з вивчення теми з дисципліні «Рисунок 4», а саме «Рисунок живої моделі з натури» для студентів ІІ курсу. Практичний розділ містить поетапне виконання рисунка живої моделі; ілюстративний матеріал: пропорції голови живої моделі, деталі обличчя, етапи виконання академічного завдання; приклади студентських академічних та самостійних навчальних завдань.

Методичні вказівки рекомендовано для студентів, викладачів, аспірантів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

30

Similar news


Рисунок складної гіпсової голови

8 April 2023 in 22:15

Методичні вказівки складаються з двох розділів — теоретичного і практичного. В методичних вказівках представлений теоретичний матеріал для вивчення теми з дисципліні «Рисунок 4», а саме «Рисунок складної гіпсової голови» для студентів ІІ курсу. Практичний розділ містить: поетапне виконання рисунка складної гіпсової голови; ілюстративний матеріал: пропорції голови, деталі обличчя, етапи виконання рисунка гіпсової голови; приклади студентських академічних та самостійних навчальних завдань.

Натюрморт на контрастні кольорові відношення

8 April 2023 in 22:08

Методичні вказівки складаються з двох розділів — теоретичного і практичного. В методичних вказівках представлений теоретичний матеріал з вивчення теми з дисципліні «Живопис 1», а саме: акварель в мистецтві різних епох, загальні відомості про колір та живопис. Практичний розділ містить: поетапне виконання натюрморта на контрастні кольорові відношення; ілюстративний матеріал: етапи виконання натюрморту на контрастні кольорові відношення; приклади студентських академічних та самостійних навчальних завдань.

Основи формальної композиції. Навчальний посібник.

27 October 2022 in 02:02

Навчальний посібник «Основи формальної композиції» розроблено для студентів спеціальності «191 Архітектура та містобудування» з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» та може бути корисним майбутнім дизайнерам спеціальності «022 Дизайн» з дисципліни «Основи графічного дизайну».

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared