Form result

Open menu

Волейбол в системі фізичного виховання здобувачів вищої освіти


Волейбол в системі фізичного виховання здобувачів вищої освіти

Волейбол в системі фізичного виховання здобувачів вищої освіти : навч. посіб. / Т. О. Барсукова, Г. В. Кучеренко, Ж. І. Антiпова. — Одеса : Юридична література, 2023. — 100 с. : рис., табл. ISBN 978–966–419–411–9

Дисципліна «Фізичне виховання» у вищому навчаль­ному закладі виступає мірою комплексного впливу на особистість майбутнього фахівця. Вирішуючи питання збереження здоров’я і під­вищення активності здобувачів вищої освіти у період навчання, ми розглядаємо волейбол як ефективний засіб їх фізичного розвитку. Доведено, що використання спеціальних вправ, спрямованих на розвиток фізичних якостей, технічних і тактичних прийомів, підвищує інтерес до волейболу, сприяє підвищенню спортивної майстерності тих, хто займається.

У навчальному посібнику значна увага приділяється опису техніки виконання основних елементів, показані методика і засоби для успішного опановування гри. Посібник адресовано здобувачам, які цікавляться і займаються волейболом, а також викладачам фізичного виховання закладів вищої освіти. Здобувачам робота може надати практичну допомогу в організації самостійних занять, розширити їх теоретичні та практичні знання.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

23

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared