Form result

Open menu

Кримінальне право України. Загальна частина: практичні заняття


Кримінальне право України. Загальна частина: практичні заняття

Кримінальне право України. Загальна частина : практичні заняття : навчально-методичний посібник / А. Я. Берш, В. П. Кедик, Е. Е. Кузьмін [та ін.] ; відп. ред. Н. А. Мирошниченко, Є. Л. Стрельцов ; НУ ОЮА. — Одеса : Астропринт, 2022. — 220 с. ISBN 978–966–927–873–9

Посібник охоплює всі теми, передбачені навчальним планом, із Загальної частини кримінального права. Він допоможе студентам у стислий термін за допомогою викладача та самостійно отримати знан­ня та практичні навички, які дозволять їм правильно застосовувати кримінальний закон у правоохоронній практиці та правильно кваліфікувати кримінальні правопорушення.

Призначено для студентів денної, заочної форм навчання та другої вищої освіти за спеціальністю «Право».

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

45

Similar news


Кримінальне право України. Загальна частина: тексти лекцій

8 April 2023 in 22:38

Тексти лекцій із Загальної частини кримінального права будуть сприяти вивченню навчального курсу, розвитку науково-практичних здібностей, набуттю здобувачами вищої освіти необхідного рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей, згідно з вимогами освітньої програми бакалавра за спеціальністю «Право».

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared