Form result

Open menu

Кримінальне право України. Загальна частина: тексти лекцій


Кримінальне право України. Загальна частина: тексти лекцій

Кримінальне право України : Загальна частина : тексти лекцій : навчально-методичний посібник / авт. : А. Я. Берш, В. П. Кедик, Е. Е. Кузьмін [та ін.] ; за заг. ред. Н. А. Мирошниченко, Є. Л. Стрельцова ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса : Астропрінт, 2022. — 328 с. — (Серія «Сила права * Power of Law»). ISBN 978–966–927–872–2

Тексти лекцій із Загальної частини кримінального права будуть сприяти вивченню навчального курсу, розвитку науково-практичних здібностей, набуттю здобувачами вищої освіти необхідного рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей, згідно з вимогами освітньої програми бакалавра за спеціальністю «Право». Наявність таких знань надасть змогу молодим юристам якісно працювати в органах прокуратури, судових та правоохоронних органах, органах адвокатури тощо.

Тексти лекцій розраховані для студентів денної, заочної форм навчання та другої вищої освіти за спеціальністю «Право».

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

43

Similar news


Кримінальне право України. Загальна частина: практичні заняття

8 April 2023 in 22:44

Посібник охоплює всі теми, передбачені навчальним планом, із Загальної частини кримінального права. Він допоможе студентам у стислий термін за допомогою викладача та самостійно отримати знан­ня та практичні навички, які дозволять їм правильно застосовувати кримінальний закон у правоохоронній практиці та правильно кваліфікувати кримінальні правопорушення.

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared