Form result

Open menu

Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Технологічна освітня галузь. 5 клас


Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Технологічна освітня галузь. 5 клас

Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм : Н74 Технологічна освітня галузь. 5 клас : посібник / уклад.: С. В. Дерябіна, О. М. Дікова-Фаворська, Л. К. Задорожна [та ін.] ; відп. ред. О. М. Левчишена ; КЗВО «Одес. академ. неперерв. освіти Одес. обл. ради». — Одеса : Екологія, 2023. — 68 с. ISBN 978–617–7867–57–8

У посібнику зібрано теоретичні, інформаційно-аналітичні та навчально- методичні матеріали, які висвітлюють сучасні підходи, педагогічний інструментарій та оновлені форми і формати навчання, в основі яких є цінності Нової української школи. Сфокусовано увагу на трансформаційних процесах НУШ: організації інформаційно-цифрового освітнього середовища, використанні інструментарію формувального оцінювання та екологізації освітньої комунікації.

Матеріали стануть в нагоді вчителям-предметникам для впевненої професійної реалізації Державного стандарту базової середньої освіти.

Надруковано за кошти Асоціації з міжнародних питань (АМО) за підтримки програми TRANS МЗС Чехії

Укладачі:

С. В. Дерябіна, О. М. Дікова-Фаворська, Л. К. Задорожна, О. А. Колесова, Р. І. Нікітенко, Н. В. Шатайло

Рецензенти:

О. О. Адаменко, консультант Центру професійного розвитку педагогічних пра- цівників Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

О. В. Бухтій, заслужений вчитель України, вчитель трудового навчання та технологій Нерубайського академічного ліцею № 1 Нерубайської сільської ради Одеського району Одеської області

Рекомендовано до друку та розповсюдження мережею Інтернет вченою радою Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (протокол № 5/3 від 15.08.2022)

Відповідальний редактор:

О. М. Левчишена, кандидат історичних наук, проректор з науково-педагогічної та методичної діяльності КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

32

Similar news


Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Мистецька освітня галузь. 5 клас

8 April 2023 in 16:04

У посібнику зібрано теоретичні, інформаційно-аналітичні та навчально-методичні матеріали, які висвітлюють сучасні підходи, педагогічний інструментарій та оновлені форми і формати навчання, в основі яких є цінності Нової української школи.

Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь. 5 клас

8 April 2023 in 15:52

У посібнику зібрано теоретичні, інформаційно-аналітичні та навчально-методичні матеріали, які висвітлюють сучасні підходи, педагогічний інструментарій та оновлені форми і формати навчання, в основі яких є цінності Нової української школи.

Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Освітня галузь «Фізична культура». 5 клас

8 April 2023 in 15:28

У посібнику зібрано теоретичні, інформаційно-аналітичні та навчально- методичні матеріали, які висвітлюють сучасні підходи, педагогічний інструментарій та оновлені форми і формати навчання, в основі яких є цінності Нової української школи.

Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Мовно-літературна освітня галузь. 5 клас

8 April 2023 in 15:08

У посібнику зібрано теоретичні, інформаційно-аналітичні та навчально-методичні матеріали, які висвітлюють сучасні підходи, педагогічний інструментарій та оновлені форми і формати навчання, в основі яких є цінності Нової української школи.

Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм: Природнича освітня галузь. 5 клас

8 April 2023 in 14:45

У посібнику зібрано теоретичні, інформаційно-аналітичні та навчально-методичні матеріали, які висвітлюють сучасні підходи, педагогічний інструментарій та оновлені форми і формати навчання, в основі яких є цінності Нової української школи.

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared