Form result

Open menu

Стереохімія координаційних сполук d-елементів. Кокшарова Т. В.


Стереохімія координаційних сполук d-елементів. <nobr>Кокшарова Т. В.</nobr>

Стереохімія координаційних сполук d-елементів : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 102 «Хімія» денної та заочної форм навчання. Рівень освіти магістерський / Т. В. Кокшарова. — Одеса : Астропринт, 2022. — 140 с. ISBN 978–966–927–891–3

Навчально-методичний посібник із стереохімії перехідних елементів містить матеріал про стереохімічні закономірності координаційних сполук I-VIIIB груп залежно від природи металу, ліганду та аніону солі для курсу «Сучасна координаційна хімія d-елементів», що дозволить підготувати фахівців другого рівня закладів вищої освіти.

Матеріали, що подані у посібнику, можуть стати у нагоді для викладачів, аспірантів, студентів, учителів, науковців, кого цікавить координаційна хімія перехідних елементів.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

18

Similar news


Хімія перехідних елементів. Т. В. Кокшарова

6 February 2022 in 23:36

Лекції з хімії перехідних елементів для студентів спеціальності 102 «Хімія» денної та заочної форм навчання містять матеріал, що дозволить підготувати майбутніх фахівців з хімії першого освітнього рівня закладів вищої освіти, про елементи IIIB–VB груп Періодичної системи та загальну характеристику d-елементів.

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared