Form result

Open menu

Ймовірнісно-статистичні моделі у прикладних дослідженнях: навчальний посібник


Ймовірнісно-статистичні моделі у прикладних дослідженнях: навчальний посібник

Ймовірнісно-статистичні моделі у прикладних дослідженнях : навчальний посібник / Г. О. Оборський, А. В. Усов, М. В. Куніцин, О. В. Жарова. — Одеса : Астропринт, 2022. — 424 c. ISBN 978–966–927–869–2

В навчальному посібнику розглянуті методи ймовірнісно-статистичного моделювання в прикладних дослі­дженнях техніко-економічних систем. Посібник містить теоретичні основи ймовірнісно-статистичних методів, які є необхідною умовою для побудови ефективних моделей систем. Практичні задачі моделювання складаються із ана­лізу систем, прогнозування поведінки і управління. Системний підхід до моделювання систем містить комплексне вивчення, побудову і аналіз об’єктів, знаходження критеріїв їх ефективної експлуатації.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів. Може бути корисним фахівцям, які працюють у виробничій діяльності, пов’язаній з процесами на основі ймовірнісно-статистичних даних.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

33

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared