Form result

Open menu

Історія міжнародних відносин 1640 – 1914. О. І. Брусиловська, І. В. Максименко, М. С. Покась


Історія міжнародних відносин 1640 – 1914. <nobr>О. І. Брусиловська</nobr>, <nobr>І. В. Максименко</nobr>, <nobr>М. С. Покась</nobr>

Історія міжнародних відносин: 1640 – 1914 : навчально-методичний посібник / О. І. Брусиловська, І. В. Максименко, М. С. Покась ; Одеськ. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2022. — 280 с. ISBN 978–966–927–876–0

У посібнику надано розуміння проблем формування та еволюції системи міжнародних відносин від завершення Тридцятирічної війни до початку Першої світової війни. Період поділяється на три етапи, згідно з еволюцією системи міжнародних відносин, що була пов’язана з наполеонівськими війнами і яку було закріплено Віденською системою міжнародних відносин. Особлива увага приділена проблемам європейських відносин та колоніальної політики великих держав. Посібник допоможе студентам вивчити вплив нових чинників, таких як колоніальний, національно-визвольний та революційний; особливості Віденської системи, причини її занепаду; роль військово-політичних союзів у період від антифранцузьких коаліцій ХІХ ст. до Троїстого союзу та Антанти.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

40

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared