Form result

Open menu

Історія, концепції та сучасні досягнення політичної науки. І. М. Коваль, Ю. І. Майстренко


Історія, концепції та сучасні досягнення політичної науки. <nobr>І. М. Коваль</nobr>, <nobr>Ю. І.  Майстренко</nobr>

Історія, концепції та сучасні досягнення політичної науки : навчально-методичний посібник / І. М. Коваль, Ю. І. Майстренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2021. — 32 с. ISBN 978–966–927–879–1

Навчально-методичний посібник містить виклад матеріалу курсу «Історія, концепції та сучасні досягнення політичної науки», розгляд основних тенденцій розвитку політології як науки. Посібник складається з 5 тем; супроводжується списком рекомендованих джерел.

Програма розрахована перш за все на студентів PhD, що вивчають політологію, теорію та історію міжнародних відносин, зовнішньополітичну практику й міждержавні стосунки, а також на представників гуманітарних наук, які цікавляться проблемами сучасної внутрішньої та світової політики.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

52

Similar news


Світова політика та міжнародні відносини ХХ–ХХІ століть. І. М. Коваль, Ю. І. Майстренко

28 January 2023 in 00:58

Навчально-методичний посібник містить виклад матеріалу щодо світової політики та міжнародних відносин з 1945 року до сьогодення. Основними характеристиками періоду є блокове протистояння та формування постбіполярної системи міжнародних відносин.

Зовнішня політика США після Другої світової війни. І. М. Коваль, Ю. І. Майстренко

28 January 2023 in 00:54

У посібнику викладено основні проблеми зовнішньої політики США після Другої світової війни. Матеріали викладені у хронологічній послідовності, поетапно. Посібник складається з дванадцяти тем; супроводжується списком рекомендованих джерел.

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared