Form result

Open menu

Зовнішня політика США після Другої світової війни. І. М. Коваль, Ю. І. Майстренко


Зовнішня політика США після Другої світової війни. <nobr>І. М. Коваль</nobr>, <nobr>Ю. І. Майстренко</nobr>

Зовнішня політика США після Другої світової війни : навчально-методичний посібник / І. М. Коваль, Ю. І. Майстренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2021. — 96 с. ISBN 978–966–927–878–4

У посібнику викладено основні проблеми зовнішньої політики США після Другої світової війни. Матеріали викладені у хронологічній послідовності, поетапно. Посібник складається з дванадцяти тем; супроводжується списком рекомендованих джерел. Посібник розраховано перш за все на студентів PhD, що вивчають політологію, а також спеціалістів-міжнародників, істориків та представників гуманітарних наук, які цікавляться проблемами зовнішньої політики основних акторів міжнародних відносин.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

37

Similar news


Історія, концепції та сучасні досягнення політичної науки. І. М. Коваль, Ю. І. Майстренко

28 January 2023 in 01:02

Навчально-методичний посібник містить виклад матеріалу курсу «Історія, концепції та сучасні досягнення політичної науки», розгляд основних тенденцій розвитку політології як науки. Посібник складається з 5 тем; супроводжується списком рекомендованих джерел.

Світова політика та міжнародні відносини ХХ–ХХІ століть. І. М. Коваль, Ю. І. Майстренко

28 January 2023 in 00:58

Навчально-методичний посібник містить виклад матеріалу щодо світової політики та міжнародних відносин з 1945 року до сьогодення. Основними характеристиками періоду є блокове протистояння та формування постбіполярної системи міжнародних відносин.

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared