Form result

Open menu

Православні церкви України у 1991–2010 роках. Юрій Демедюк


Православні церкви України у 1991–2010 роках. Юрій Демедюк

Православні церкви України у 1991–2010 роках: інституалізаційний та громадсько-політичний аспекти (за матеріалами південно-західних облаcтей України) : монографія / Юрій Демедюк. — Одеса : Астропринт, 2022. — 152 с. ISBN 978–966–927–864–7

У роботі висвітлені особливості процесу становлення і розбудови Православних Церков України у національній та регіональній площинах упродовж 1991–2010 рр.; визначені основні етапи, напрями та тенденції їх громадсько-політичної діяльності на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей та тенденції взаємин з державними і місцевими органами влади; проаналізовано зміст і основні проблеми міжконфесійного спілкування Православних Церков.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

108

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared