Form result

Open menu

Основи формальної композиції. Навчальний посібник.


Основи формальної композиції. Навчальний посібник.

Основи формальної композиції : навч. посіб. / В. Б. Григор’єва, О. Є. Білгородська, О. М. Недошитко, К. П. Кучеренко. — Одеса : Астропринт, 2022. — 108 с. ISBN 978–966–927–862–3

Навчальний посібник «Основи формальної композиції» розроблено для студентів спеціальності «191 Архітектура та містобудування» з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» та може бути корисним майбутнім дизайнерам спеціальності «022 Дизайн» з дисципліни «Основи графічного дизайну». Загальні положення формоутворення в проектній діяльності архітекторів і дизайнерів мають багато спільного, особливо на початковому етапі розробки майбутнього об’єкта чи проекту.

Навчальний посібник «Основи формальної композиції» містить вступ, три глави теоретичного та методичного матеріалу, вправи та контрольні запитання до кожної теми, висновки, літературу і додатки.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів, викладачів і аспірантів архітектурно-художніх вишів, слухачів курсів підвищення кваліфікації і перекваліфікації педагогічних кадрів за дизайнерським напрямом.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

91

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared