Form result

Open menu

Антивоєнна романістика в контексті суспільної свідомості. Микола Гуменний


Антивоєнна романістика в контексті суспільної свідомості. Микола Гуменний

Антивоєнна романістика в контексті суспільної свідомості : монографія / Микола Гуменний. — Одеса : Астро­принт, 2022. — 232 с. ISBN 978–966–927–859–3

Монографія допоможе точніше визначити ідейно-естетичну і типологічну своєрідність антивоєнних романів А. Барбюса, Е. Ремарка й О. Гончара, розглянути їх у контексті літературного процесу ХХ ст., зрозуміти деякі аспекти розвитку повістувальної прози цього періоду. Конкретно-історичне нерозривно і наочно поєднано тут із загальнолюдським, розкрито соціальне — з постійним, вічним, «позачасовим».

У монографії визначені висхідні позиції дослідження романів, а саме — історизм, тобто аналіз творів в онтологічному й рецепційному розвитку, у зв’язку з досвідом історії. Історизм у сфері аксіології (теорії цінностей) — це розкриття загальнолюдського значення творів. Крім того, проаналізовано особливості поетики антивоєнних романів, що ві­дображають кардинальні закономірності епохи в живих, соціально рельєфних, глибоко типових образах і обставинах.

Монографія призначена для літературознавців, викладачів, студентів-філологів та вчителів-словесників.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

89

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared