Form result

Open menu

Актуальні проблеми сучасного права: матер. круглого столу (21 березня 2022 р., м. Миколаїв)


Актуальні проблеми сучасного права: матер. круглого столу (21 березня 2022 р., м. Миколаїв)

Актуальні проблеми сучасного права : матер. круглого столу (21 березня 2022 р., м. Миколаїв) / відп. за вип. Б. В. Фасій ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академ.». — Одеса : Юридична література, 2022. — 88 с. ISBN 978–966–419–403–4

#stopwarinukraine

Збірник містить матеріали наукових доповідей, присвячених загальнотеоретичним, методологічним та практичним питанням кримінального та цивільного права, цивільного та кримінального процесу, спортивного права в умовах воєнного стану.

Збірник адресовано юридичній громадськості для ознайомлення з дослідженнями фахівців у сфері права та молодих науковців. Він може бути корисним як для навчального процесу, так і для практичної діяльності.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

78

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared