Form result

Open menu

Біологічно активні гетероциклічні сполуки як компоненти нуклеїнових кислот та ліків. Грекова А. В.


Біологічно активні гетероциклічні сполуки як компоненти нуклеїнових кислот та ліків. <nobr>Грекова А. В.</nobr>

Біологічно активні гетероциклічні сполуки як компоненти нуклеїнових кислот та ліків : навчально-методичний посібник / А. В. Грекова, Я. Ф. Бурдіна, Г. Ф. Степанов. — Одеса : Астропринт, 2022. — 52 с. ISBN 978–966–927–814–2

Поданий посібник розрахований для підготовки студентів медичного та стоматологічного факультетів до практичних занять з біоорганічної хімії. Методичні вказівки конкретизують навчальну інформацію і дозволяють перевірити якість її засвоєння в процесі вирішення навчальних завдань.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

65

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared