Form result

Open menu

Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невипадкові діалоги


Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невипадкові діалоги

Одеська хорова школа: методичні засади, творчі портрети, невипадкові діалоги : збірник методичних матеріалів, нарисів, статей / авт. кол. : К. К. Пігров, Л. М. Бутенко, І. П. Верді [та ін.] ; упоряд. та відп. ред. Є. М. Бондар ; наук. конс. О. І. Самойленко. — Одеса : Астро­принт, 2021. — 444 с. ISBN 978–966–927–799–2

Ця книга — зустріч з досвідом засновників Одеської хорової школи, видатних пігровців, їх учнів та послідовників, котрі визначили магістральні методичні засади хорової майстерності, тенденції розвитку виконавського хорового мистецтва та хормейстерської фахової освіти в Одесі та в Україні в цілому. В основу книги покладено перевидання роботи К. К. Пігрова «Керування хором»; також до уваги пропонуються окремі методичні, науково-творчі, публіцистичні статті та есе викладачів кафедри хорового диригування ОНМА імені А. В. Нежданової, що дозволяють розглядати діяльність її представників як результат єдності всіх методичних засад, творчих підходів, педагогічних принципів в історичному процесі становлення явища «Школа».

Видання буде цікаве як професійним хормейстерам, так і тим читачам, хто цікавиться хоровою музикою, виконавським мистецтвом, творчим лідерством, музично-педагогічною діяльністю, фаховою музичною освітою, питаннями хорознавства та керування хором.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

114

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared