Form result

Open menu

Природні активи рекреаційно-туристичної сфери. Г. М. Шевченко


Природні активи рекреаційно-туристичної сфери. <nobr>Г. М. Шевченко</nobr>

Природні активи рекреаційно-туристичної сфери : монографія / Г. М. Шевченко. — Одеса : Астро­принт, 2021. — 176 с. ISBN 978–966–927–813–5

Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми наукового обґрунтування та розроблення теоретико-методологічних положень і науково-практичних рекомендацій щодо формування та використання природних активів рекреаційно-туристичної сфери. Запропоновано підхід до визначення економічного змісту природних активів рекреаційно-туристичної сфери. Проведено аналіз організаційно-економічних чинників врахування в міжгалузевому балансі рекреаційних, у тому числі природних активів. Розкрито особливості застосування в рекреаційно-туристичній сфері концептуальної моделі управління природними активами з урахуванням інституційних чинників.

Орієнтована на фахівців державних і профільних інституцій як науково-методичне підґрунтя для аналізу тенденцій розвитку та стану рекреаційно-туристичної галузі та її впливу на інші галузі національного господарства в процесі виробництва валового внутрішнього ­продукту.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

93

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared