Form result

Open menu

Осягнення художності: рецепція літературознавчого та художнього тексту. Микола Пащенко


Осягнення художності: рецепція літературознавчого та художнього тексту. Микола Пащенко

Осягнення художності: рецепція літературознавчого та художнього тексту : збірник статей і рецензій / Микола Пащенко. — Одеса : Астропринт, 2021. — 408 с. ISBN 978–966–927–757–2

Статті та рецензії, які увійшли до цього збірника, присвячені актуальним питанням літературознавства, зокрема проблематиці художності і художнього в літературі. Вони були опубліковані раніше в індивідуальних та колективних монографічних дослідженнях, окремих збірниках наукових статей, збірниках наукових праць (затверджених ВАК України), таких як «Українська мова та література в школі», «Проблеми сучасного літературознавства», «Історико-літературний журнал», «Вісник Одеського національного університету». Частина текстів статей і рецензій доповнена та подана в розширених версіях. Об’єктом критичної рецепції стали підручники, посібники з теоретичного літературознавства, монографічні праці, твори українських письменників, у тому числі і тих, які закінчили ОНУ імені І. І. Мечникова. До збірника включено також статті, присвячені відомим літературознавцям — учителям і колегам автора цієї праці.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

35

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared