Form result

Open menu

Хімія перехідних елементів. Т. В. Кокшарова


Хімія перехідних елементів. Т. В. Кокшарова

Хімія перехідних елементів : курс лекцій для студентів спеціальності 102 «Хімія» денної та заочної форм навчання / Т. В. Кокшарова. — Одеса : Астропринт, 2021. — 92 с. ISBN 978–966–927–800–5

Лекції з хімії перехідних елементів для студентів спеціальності 102 «Хімія» денної та заочної форм навчання містять матеріал, що дозволить підготувати майбутніх фахівців з хімії першого освітнього рівня закладів вищої освіти, про елементи IIIB–VB груп Періодичної системи та загальну характеристику d-елементів.

Матеріали, що подані у лекціях, можуть стати у нагоді для викладачів, аспірантів, студентів, учиталів, усіх, кого цікавлять елементи побічних підгруп Періодичної системи.

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

62

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared