Form result

Open menu

Примусові заходи медичного характеру за кримінальним законодавством України. А. Я. Берш


Примусові заходи медичного характеру за кримінальним законодавством України. А. Я. Берш

Примусові заходи медичного характеру за кримінальним законодавством України : монографія / А. Я. Берш. — Одеса : Юридична література, 2022. — 164 с. ISBN 978–966–419–395–2

Монографію присвячено інституту примусових заходів медичного характеру у вітчизняному кримінальному праві. Висвітлено історію розвитку цього інституту на теренах України. Визначено поняття та правову природу примусових заходів медичного характеру, виокремлено їх характерні ознаки. Охарактеризовано види примусових заходів медичного характеру відповідно до чинних кримінально-правових норм. Досліджено порядок призначення, продовження, зміни та припинення застосування примусових заходів медичного характеру.

На підставі аналізу нормативного матеріалу та наукових праць розроблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства, що регламентує примусові заходи медичного характеру.

Призначена для науковців, викладачів і здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право».

Interested in the book? You can order this and other books by clicking on the link

301

Comments


No comments yet

Write a comment


*All fields are required

*Your email address will not be shared